Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych
II nabór wniosków
od 13 stycznia 2020 roku


do 18 grudnia 2020 roku

lub do wyczerpania alokacji środków

NFOŚiGW informuje, że w związku z podejmowanymi działaniami
związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Infolinia "Mój Prąd" zostaje zawieszona


od 13.03.2020 r. do 13.04.2020 r.

Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej i zapraszamy do kontaktu e-mail.

Procedowanie wniosków "Mój Prąd" odbywa się na bieżąco.

Uwaga ! Od 31 marca tylko e-wnioski w

„Moim Prądzie”.

Będziemy sprawniej przyznawać dopłaty

Szczegóły już wkrótce: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci

Złożyłeś już wniosek?

Jak uzyskać dofinansowanie?

Kto może skorzystać z programu?

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową
(z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

O dotację w programie Mój Prąd możesz ubiegać się jeśli:

 • Twoja instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej
  (m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy);
 • Twoja instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe;
 • Wydatki poniosłeś od 23 lipca 2019 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą;
 • Twoja inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji;
 • Co zyskasz?

 • Zwrot do 50% kosztów inwestycjimaksymalnie 5000 zł na instalację.

  Dotacja jest zwolniona z podatku PIT.

  Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem
  możesz odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

 • Zostało wypłaconych już

  21 256

  W budżecie projektu
  zostało do alokacji

  868 066 450

  Dzięki programowi
  zredukowaliśmy już emisję CO2 o

  122 200 000

  dofinansowań do projektów instalacji PV złotych kg/rok