PrestaShop

Usługi pomiarowe

Wykonujemy wszystkie pomiary kompleksowe instalacji fotowoltaicznej 

tel 510709385

biuro@instalpv.pl

Poniżej prezentacja naszego osprzętu pomiarowego

Znacznie więcej niż miernik wielofunkcyjny

MPI-540-PV: pomiary instalacji fotowoltaicznych zgodnie z normą PN-EN 62446

• MPI-540-PV: raport z badań instalacji fotowoltaicznych po przeniesieniu danych do programu Sonel Pomiary Elektryczne

Trójfazowy rejestrator parametrów sieci elektroenergetycznych – zaawansowana diagnostyka jakości zasilania

• Odczyt danych bieżących parametrów sieci – natychmiastowa ocena badanego urządzenia

• Parametry mierzone w klasie S normy PN-EN 61000-4-30 – duża dokładność pomiarów

• Kalkulator strat energii – szybka diagnoza potencjalnych oszczędności

Pomiar wszystkich parametrów ochrony przeciwporażeniowej – jeden przyrząd zamiast kilku

• Szybki pomiar pętli zwarcia z wyłącznikiem RCD bez wyzwalania (do kilku sekund) – oszczędność czasu

• Autotesty – możliwość wykonywania automatycznych pomiarów w sekwencji – uproszczenie pomiarów

• Szybka ścieżka od pomiarów do raportu – oszczędność czasu 

Fotowoltaika pod nadzorem MPI-540-PV to niezwykle uniwersalny miernik, przeznaczony w szczególności do testów instalacji fotowoltaicznych. Przyrządem wykonamy komplet badań po stronie DC i AC – zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 62446. Mierząc parametry związane z instalacją fotowoltaiczną, przyrząd automatycznie przeliczy je do warunków odniesienia STC (Standard Test Conditions). Pomiary napięć, prądów oraz mocy po stronie AC i DC inwertera pozwolą zweryfikować jego sprawność. Zapis wyników w pamięci miernika umożliwi wykonanie raportu z przeprowadzonych badań w programie Sonel Pomiary Elektryczne.

Kontrola bezpieczeństwa instalacji fotowoltaiczej Dzięki przyrządowi można kontrolować domowe i przemysłowe instalacje elektryczne pod względem bezpieczeństwa. Pomiary można w bardzo łatwy sposób zautomatyzować poprzez: • badanie wyłączników różnicowoprądowych w trybie Auto, • autotesty – czyli dowolnie konfigurowalne sekwencje pomiarowe, • wykorzystanie adaptera AutoISO-1000C do badania rezystancji izolacji przewodów 3-, 4- oraz 5-żyłowych.

Brak dostępnych produktów.

Bądźcie czujni! W tym miejscu zostanie wyświetlonych więcej produktów w miarę ich dodawania.